prengnant

 

•    Нередовен менструален цикъл

Нередовен менструален цикъл означава наличието на менструации през неопределен времеви интервал. Това налага задължителен гинекологичен преглед, за да се изключат както редица ендокринологични нарушения, така и други патологични състояния.

•    Закъснение на менструацията

Закъснението на менструацията може да е резултат от редица състояния. Най-често се дължи на бременност. Всяко едно отклонение на менструалния цикъл налага консултация с гинеколог и последващ гинекологичен преглед.

•    Вагинални инфекции

Вагиналните инфекции са едни от най-често срещаните оплаквания при жени както в репродуктивна възраст, така и при жени в менопауза. Много често тези състояние предизвикват значителен дискомфорт и влошават качеството на живот. Наличието на подобен тип оплаквания налага гинекологичен преглед, микробиологично изследване на влагалищен секрет и последваща терапия.

•    Профилактичен гинекологичен преглед

Профилактичният гинекологичен преглед е насочен към жени, които нямат гинекологични оплаквания. Този вид гинекологичен преглед трябва да бъде осъществяван веднъж годишно, а при определени индикации и по-често. Целта на профилактичния преглед е диагностицирането и навременното лечение на редица патологични отклонения.